Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Sơn Nham, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3881931
 • Nguyễn Thị Thanh Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng nhà trường MN Sơn Nham 

 • Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P/Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   P/Hiệu trưởng

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn